Οργανοποιία

Η τεχνική και η οργανοποιία συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, το ένα εξαρτάται απ’το άλλο.

Η τεχνική από ένα όργανο δεν είναι μια πάγια κατάσταση αλλά διαμορφώνεται από τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες του παίχτη αλλά και του οργάνου. Προσπαθώ να βλέπω την οργανοποιία πως λειτουργεί στο σύνολό της και όχι μεμονωμένα.

Όπως ένας οδηγός rally σίγουρα ξέρει τι έχει κάτω από το καπό του αυτοκινήτου του, έτσι και ένας παίχτης οφείλει να κατέχει τις βασικές γνώσεις για το όργανο που κρατάει.

Θα προσπαθήσω, σιγά σιγά, να θίξω διάφορα θέματα ώστε ο κάθε παίχτης να είναι πιο ενημερωμένος ως προς την επιλογή του οργάνου, την προστασία και διατήρησή του.