Εμφανίσεις – Παραστάσεις

Μαθήματα

Από τα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής μου με τα λαϊκά όργανα ερχόμουν και έρχομαι σε πολλά αδιέξοδα. Κάθε δάσκαλος και μια διαφορετική τεχνική! Όλο αυτό με έβαζε σε πολλές σκέψεις και προβληματισμούς, ώστε να επιλύσω αρκετά από τα ερωτήματα που μου είχαν δημιουργηθεί.

Τώρα μαθήματα και μέσω Skype!